Pályázati tanácsadás, projektmenedzsment

Teljes körű lebonyolítás a projektgenerálástól a megvalósításig

Pályázati tanácsadás, projektmenedzsment

Teljes körű lebonyolítás a projektgenerálástól a megvalósításig

Önkormányzatok, egyházak, üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás: pályázati portfólió generálása, forrástérkép hozzárendelése, teljes körű pályázatkészítés – a szükséges megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, üzleti terv, marketingstratégia, környezeti hatástanulmány, energetikai tanulmány és akcióterv komplex kidolgozásával – és átfogó projektmenedzsmenti feladatvégzés.

Stratégiai, üzleti és pénzügyi tervezés

Üzleti terv készítés, tanácsadás, hosszútávon fenntartható üzleti modell kidolgozása piackutatásra alapozottan, szervezeti célok, küldetés és értékek felülvizsgálata, szükség esetén korrekciója, misszió megvalósításának stratégia előkészítése és gyakorlati megvalósításában aktív segítségnyújtás. Marketing terv készítése, kommunikációs gyakorlatorientált szcenáriók kidolgozása. Stratégia, szervezeti tervezés, az üzleti folyamat áttervezése. Partnerkeresés.

Pályázati tanácsadás, projektgenerálás

Partnereink számára feltérképezzük az aktuális és releváns hazai és nemzetközi pályázatokat, támogatási lehetőségeket, illetve megvizsgáljuk a lehetőségek főbb paramétereit és azok illeszkedését a vállalkozás vagy szervezet beruházási céljaihoz. A fejlesztési lehetőségek beazonosításán, pályázatfigyelésen túlmenően javaslatot teszünk a legoptimálisabb finanszírozási lehetőségekre, projektnagyságra, szakmai tartalomra, költségek szerkezetére, valamint a forráslehívás ütemezésére vonatkozóan.

Hazai, uniós és közvetlen brüsszeli források

Nagy tapasztattal bírunk a hazai forrású pályázatokon túl a 2014-2020-as programozási ciklus elérhető tagállami forrásain (GINO, EFOP, TOP, KEHOP, KÖFOP, VEKOP, VP) alapuló pályázatok elkészítésében. Kiemelt területünk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap K+F+I felhívásainak, a határon átnyúló Európai Területi Együttműködés (ETE) programok (INTERREG, transznacionális) és EGT programok pályázatainak és a közvetlen brüsszeli kiírású pályázati lehetőségek (HORIZON 2020) kidolgozása.

Teljes körű menedzsment szolgáltatás

Magyar és angol nyelvű projektek projekt menedzsment feladatainak professzionális és teljes körű elvégzése, a Támogatási Szerződés előkészítésétől a projekt megvalósítása során bekövetkezett változások szakszerű kezelése és a releváns szerződésmódosítások elvégzésén át a mérföldkövek szerinti pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elkészítésében való közreműködésig. A projekthez kapcsolódó folyamatos rendelkezésre állás, érdekérvényesítés, a projekt megvalósításának folyamatos nyomon követése.