Innovációs stratégia, K+F+I tanácsadás

Innovációs fejlesztések generálása, stratégiai tervezése

Innovációs stratégia, K+F+I tanácsadás

Innovációs fejlesztések generálása, stratégiai tervezése

A Partnerek adottságaira és beazonosított lehetőségeire alapozó, üzleti szempontból is hatékony innovációs és K+F+I fejlesztési potencia feltérképezésével stratégiai szintű, strukturált koncepció kidolgozása, K+F+I projektportfólió generálása szellemi-tulajdon védelmi és technológia-transzfer tanácsadással, célirányos gazdasági és iparjogvédelmi intézkedések megtervezése. Tanácsadás a teljes innovációs cikluson keresztül: az ötlettől kezdve a piacosításig.

Innovációs potencia feltérképezése

A Partner szervezet küldetésének, céljának és értékeinek felülvizsgálata, szükség esetén annak korrekciója, innovációs potenciáljának, belső K+F kompetenciájának vizsgálata, innováció – szemlélet integrációja a szervezet küldetési nyilatkozatába. Potencia analízis és kritikus pontok meghatározása, termékfejlesztési orientáció integrációja a szervezet küldetési nyilatkozatába valamint cselekvési terv a szervezet döntéshozói és operatív menedzsmenti szintjeiben. Innovációs stratégia készítése.

K+F+I fejlesztési cselekvési terv

Jelenlegi termékek vizsgálata, a K+F+I fejlesztési lehetőségek osztályozása: Felhasználó vezérelt fejlesztés (User-Driven Enhancement); Fejlesztő vezérelt fejlesztés (Developer-Driven Development); Lappangó igényekre orientált fejlesztés (User–Context Development); Technológia vezérelt fejlesztés (Technology–Driven Development); Technológia és piac orientált fejlesztés (Technology / Market Coevolution). Technológiai audit és beszállítói potenciál analízis. Rapid Prototyping beazonosítása.

Piacra vezetési cselekvési terv

A B2B értékesítési modell szerinti „C” értékesítési szinten, a Megrendelői kör döntéshozói szintjével személyes konzultációk, workshopok útján valósul meg a szolgáltatás. A marketingorientált szemlélet, mint a már meglévő valamint később fejlesztendő termékek piacra segítését és piacon tartását előtérbe helyező gondolkodásmód, piac érzékeny, kreatív magatartásforma segítése. A szolgáltatás célja az innovatív stratégiai gondolkodásmód kialakítása és a K+F+I potenciál leghatékonyabb kiaknázása.

Partner és forráskeresés, prototípus fejlesztés

A MVP prototípus fejlesztés megvalósításához a megfelelő partnerek, megvalósítók beazonosítása, egyetemi és piaci szektor szereplőinek becsatornázása a fejlesztés valamint a piacra lépés fázisaihoz.
Befektető-keresés, kockázati tőke és egyéb befektetői körök beazonosítása, term sheet és befektetői szerződés kötés koordinációja, segítése.