Csapatépítés, tréning, szervezetfejlesztés

Vezetői- és csapatfejlesztés, team coaching, csapatkohézió

Csapatépítés, tréning, szervezetfejlesztés

Vezetői- és csapatfejlesztés, team coaching, csapatkohézió

A jövő vezetője jól tud alkalmazkodni a változásokhoz, a legfontosabb tényező egy vállalatnál a motivált munkatárs. Az elégedettség érzésének eléréséhez szükséges az egymáshoz való alkalmazkodási képesség kialakítása, stabilizálása, a bizalomépítés, a csapatkohézió erősítése, az együttműködés, a közös döntéshozatal erősítése Partner cégre szabottan, a beazonosított fejlesztendő területeket figyelembe vevő csapatépítő tréningek, egyéni és team coaching tevékenység

Madárraj menedzsment módszere

Szakértők szerint A Jövő Vezetője Az Lesz, Aki Jól Tud Alkalmazkodni A Változásokhoz, nem ijed meg attól a sebességtől, amellyel átrajzolódik körülötte a világ. A hálózatokon alapuló világ a közösségi működésre épít. Már nem a farkasok falkamodellje az előre mutató, hanem a Madárraj „Menedzsment” módszere, ahol minden időjárási körülményben az a madár veszi át a raj vezetését, aki az adott körülmények között legjobban tájékozódik. A legfontosabb tényező egy vállalatnál a Motivált Munkatárs.

Bizalom nélkül nincs csapat

Bizalom híján az alapvető interakcióktól is tartanak a tagok, konfliktus-forrásnak élik meg azokat. A kényszerű konfliktus-kerülés elfojtott feszültségeket generál, így valós elkötelezettség sem alakulhat ki. Elkötelezettség híján egyéni felelősség-érzet sem alakulhat ki, így a felelősség el- és áthárítása válik jellemzővé. Szervezeti szinten a célok és az eredmények elérése nem fogalmazódhat meg célként. A vezetők az utolsó elemet érzékelik, holott a piramis szintjei egymásban gyökereznek és egymásból következnek!

Csapatépítő tréningjeink

Csapatépítő tréningjein segítenek az alábbiakban:

  • Csapatra Szabott Feladatok
  • Csapatkohéziót és Bizalmat Erősítő Gyakorlatok
  • Rosszul Berögződött Minták Helyett Új, Működő Minták
  • Felszín Alatt Megbúvó Konfliktus Indirekt Felszínre Hozása
  • Új Arcáról Ismerhetik Meg Egymást a Munkatársak

Személyes és team coaching szolgáltatás

A coaching az egészséges, intelligens és igényes embereknek segít az egyéni illetőleg csapatbeli nehézségek (elakadások, konfliktusok, nehézségek) megoldásában, a személyes és team célok elérésében, a rendelkezésre álló erőforrások, lehetőségek feltárásában és jobb kihasználásában, személyes fejlesztéssel. A coach nem ad tanácsot, hanem segít felfedeztetni az ügyfélben rejlő megoldásokat, aki így magáénak érezheti a megoldását és jobban tud azonosulni vele.