Szolgáltatásaink

Pályázati tanácsadás, projektmenedzsment

Teljes körű lebonyolítás a projektgenerálástól a megvalósításig

Önkormányzatok, egyházak, üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás: pályázati portfólió generálása, forrástérkép hozzárendelése, teljes körű pályázatkészítés – a szükséges megvalósíthatósági tanulmány, költség- haszon elemzés, üzleti terv, marketingstratégia, környezeti hatástanulmány, energetikai tanulmány és akcióterv komplex kidolgozásával – és átfogó projektmenedzsmenti feladatvégzés.

Innovációs stratégia, K+F+I tanácsadás

Innovációs fejlesztések generálása, stratégiai tervezése

A Partnerek adottságaira és beazonosított lehetőségeire alapozó, üzleti szempontból is hatékony innovációs és K+F+I fejlesztési potencia feltérképezésével stratégiai szintű, strukturált koncepció kidolgozása, K+F+I projektportfólió generálása szellemi-tulajdon védelmi és technológia-transzfer tanácsadással, célirányos gazdasági és iparjogvédelmi intézkedések megtervezése. Tanácsadás a teljes innovációs cikluson keresztül: az ötlettől kezdve a piacosításig.

Csapatépítés, tréning, szervezetfejlesztés

Vezetői- és csapatfejlesztés, team coaching, csapatkohézió

A jövő vezetője jól tud alkalmazkodni a változásokhoz, a legfontosabb tényező egy vállalatnál a motivált munkatárs. Az elégedettség érzésének eléréséhez szükséges az egymáshoz való alkalmazkodási képesség kialakítása, stabilizálása, a bizalomépítés, a csapatkohézió erősítése, az együttműködés, a közös döntéshozatal erősítése Partner cégre szabottan, a beazonosított fejlesztendő területeket figyelembe vevő csapatépítő tréningek, egyéni és team coaching tevékenység.

Terület- és településfejlesztés, várostervezés

Rendezési tervek, településfejlesztési dokumentációk teljes körű kidolgozása

Város- és településtervezés, terület- és településfejlesztési stratégiai dokumentumok elkészítése, településrendezési eszközök komplex kidolgozása, aktualizálása: Településfejlesztési Koncepció (TK), Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), projektekhez kapcsolódóan Akcióterületi tervek (ATT), Igényfelmérés és kihasználási tervek kidolgozása; Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter tagjaként településrendezési tervek teljes körű tervezése.